Pyttebanan

Flygfoto och terrängskuggning Man är alltså GIS:are. Alltså en som älskar kartor och lägesbunden data. Data som har en plats. Till exempel när man går i skogen med en orienteringskarta i handen. Kartan visar en svart punkt, efter en sväng till höger om den streckade linjen. Man går förbi kröken på den lilla stigen, tittar höger in i granet och …